'Kleine stappen zetten is grote successen boeken'

Maud is begeleidster bij KDC Binderen

‘Kinderen helpen om de wereld te begrijpen’

Maud van Heugten (26) volgde de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en werkt bij Kinderdagcentrum Binderen. Bij het KDC zijn er op dit moment tien groepen die zijn ingedeeld in drie clusters: communicatie en structuur, voeding en motoriek en speel-leer/schoolvoorbereidend. Ze is er helemaal op haar plek. ‘Ik heb mijn hart verloren aan de doelgroep kinderen met een verstandelijke beperking en (een vermoeden van) autisme.’

“Toen ik tijdens mijn opleiding stage liep op het kinderdagcentrum (KDC) vond ik het meteen geweldig. Het werken met kinderen met een verstandelijke beperking gaf me veel voldoening. In mijn laatste studiejaar mocht ik hier al als flexkracht werken en een tijd later ben ik aangenomen binnen het cluster communicatie en structuur. Een vaste groep, zodat je ook écht een band kunt opbouwen met de kinderen en de ouders.”

Grote zoektocht

“Het werken op het KDC levert me enorm veel energie op. Ik vind het geweldig. Onze kindjes zijn allemaal uniek op hun eigen manier. Ze staan hier aan de start van hun ontwikkeling en klein kijken is hierin belangrijk. Het KDC is ook voor ouders vaak de eerste stap in het accepteren van het feit dat het kind een andere toekomst tegemoet gaat dan ze vooraf gehoopt of gedacht hadden. Voor ons, én voor de ouders, begint hier de grote zoektocht. Hoe zorgen we ervoor dat we de kinderen leren om de wereld om hen heen te begrijpen? Welke begeleidingsstijl vraagt dit kind, wat zijn de krachten van dit kind? Het is fantastisch om die zoektocht samen met de ouders, je directe collega’s en met de betrokken therapeuten te doorlopen. Het multidisciplinaire karakter is echt van meerwaarde. Je leert van elkaar. Je praat en spart erover met je  directe collega’s in de groep, maar je kunt ook altijd terecht bij andere collega’s van het team. Op onze groep werken we het meeste samen met de logopediste, ergo-therapeute, SI-therapeute en de gedragsdeskundige. Daarnaast zijn er ook fysiotherapeuten, bewegingstherapeuten en vaktherapeuten. Er loopt heel wat kennis en ervaring rond op het KDC.”

Succes vieren

“Het mooiste van het werk hier? Dat zijn de succesjes die we dagelijks vieren. Het zijn soms maar kleine stappen die de kinderen hier zetten, maar voor ons zijn dat wel grote successen. Zo kreeg ik in het begin moeilijk contact met Natalie?. Door klein te kijken, aan te sluiten bij de wensen en behoeftes en door veiligheid te bieden zijn we gaan kijken welke manier van communiceren het beste bij haar aansloot. Basisveiligheid is daarbij van groot belang. Pas als een kind zich veilig voelt kan het leren en groeien. Na verloop van tijd liet Natalie me toe in haar wereld. Langzaam gingen we samen stapjes vooruit zetten. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen tempo, het is van belang om hier rekening mee te houden.

Samen met collega’s hebben we ondertussen haar communicatiemogelijkheden en -vaardigheden flink uitgebreid. In het begin was dat met ‘verwijzers’. We gaven haar dan een voorwerp als we een overgang maakten naar een andere activiteit. Ze kreeg een ring als we naar de gymzaal gingen, een groen papiertje als we naar buiten gingen en een balletje als we naar de snoezelruimte gingen, bijvoorbeeld. Na verloop van tijd veranderden we de voorwerpen in foto’s en inmiddels heeft ze haar eigen fotomapje. Als ze iets wil pakt ze de foto die erbij hoort uit het mapje. Zo heeft ze veel meer eigen regie, kan ze zelf aangeven wat ze wil en zo wordt ze ook beter begrepen. We zijn allemaal supertrots dat ze deze stappen heeft gezet. En het mooiste: dat is ze zelf ook!”

Fijne houvast

“We zijn ook steeds meer bezig met het begeleiden van een warme overdracht van de kinderen van onze groep. We willen de overdracht vanuit het KDC naar bijvoorbeeld een logeerlocatie, dagbesteding, speciaal onderwijs of BSO graag goed begeleiden. Zo ben ik al eens een paar weken met een kind mee geweest voor de overdracht naar een dagbesteding en logeerlocatie. Het is fijn om de ‘nieuwe’ begeleiders van het kind mee te nemen in de begeleidingsstijl die wij op het KDC met het kind hanteren. Ook voor het kind en voor de ouders is dat een fijne houvast. Er gaat iemand mee die hun kind heel goed kent en het kind heeft hierdoor toch een veilig persoon in zijn omgeving. Binnenkort ga ik ook weer mee voor de overdracht naar een dagbestedingslocatie. Dat dit van meerwaarde is, daar zijn we het allemaal wel over eens.”

Opleiding

“Binnen de ORO-Academie is een divers en breed trainingsaanbod, waarvan ik diverse modules heb gevolgd. Daarnaast heb ik een driedaagse opleiding rondom autisme gehad. Fijn om deze trainingen direct toe te passen in de begeleiding aan de kinderen. Maar het meeste leer ik toch van mijn collega’s zelf, door samen goed te kijken en te sparren over hoe we dingen nog beter kunnen doen.”

Hart verloren

“Op dit moment zit ik hier helemaal op mijn plek. Ik heb echt mijn hart verloren aan de doelgroep kinderen met een verstandelijke beperking en (een vermoeden van) autisme. Elke dag kom ik met veel energie binnen, maar ik ga ook met net zoveel energie weer weg. Ik wil me in de toekomst nog meer gaan verdiepen in autisme in combinatie met een verstandelijke beperking. Op dit moment, blijf ik lekker doen wat ik doe. Elke dag, met veel plezier!”

*naam gefingeerd

Direct naar vacatures  Lees meer over kind & jeugd

Collega's vertellen

"Gelukkig werd het beeld dat ik van het KDC had ook bevestigd"

Aicha

Bekijk het verhaal

"Zó blij dat ik die brief tóch heb geschreven"

Yelka

Bekijk het verhaal

"ORO denkt met me mee"

Michella

Bekijk het verhaal