Behandeling en expertise (Lore)

Lore, het behandelcentrum van ORO

Bij Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO, staat een team van 120 experts klaar om mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand te behandelen. Maar ook mensen die naast de verstandelijke beperking een fysieke beperking, psychische problemen en/of ouderdomsklachten hebben. Bij Lore werken onder meer gedragsdeskundigen, bewegingstherapeuten, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.

Benieuwd
naar jouw
mogelijkheden
binnen ORO?

Dorrie Wijnhoven – van Lierop

Recruiter Complex gedrag, Intensieve zorg, Behandelcentrum Lore en opleidingsplaatsen (bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag)

+316 15 67 18 36 Stuur een WhatsApp