Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Voor alle collega’s van ORO is de CAO Gehandicaptenzorg van toepassing. Hierdoor heb je als medewerker bij ORO recht op een aantal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Salaris

Jouw functie is ingedeeld in één van de functiegroepen 5 t/m 80. De indeling in een functiegroep volgt uit de toepassing van het actuele systeem FWG Gehandicaptenzorg. De functiegroep heeft een minimum en maximum. Afhankelijk van jouw ervaring wordt het salaris vastgesteld. Elk jaar krijg je bij goed functioneren een periodieke verhoging. Ook vinden er periodiek indexeringen plaats. In mei 2023 vindt er een algemene loonsverhoging plaats van 3,2%.

Pensioen

Je bouwt pensioen op bij deze pensioenverzekeraar voor de sector Zorg en Welzijn. Je betaalt hier maandelijks een bedrag voor, waarbij de werkgever flink meebetaald. De verdeling is: 50% voor de werknemer en 50% voor de werkgever.

Verlofuren

Je hebt recht op 144 vakantie-uren per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast heb je recht op 57 uur balansverlof 57 uur op fulltimebasis (+ 8 uur als je op 1 december 2023 in dienst bent). Balansverlof biedt je de mogelijkheid om te werken aan je inzetbaarheid. Bijvoorbeeld om tijdig rust te nemen als je daar behoefte aan hebt, om een opleiding te volgen of om in te zetten wanneer jouw privé situatie hierom vraagt.

Uitkeringen en toeslagen

Je hebt recht op verschillende toeslagen zoals onregelmatigheidstoeslag (indien je in de avonden, weekenden en feestdagen werkt), feestdagcompensatie (naar rato contract) en vakantietoeslag.

Daarnaast ontvang je vakantiegeld á 8% over brutosalaris in mei en een eindejaarsuitkering van 8,33% over brutosalaris in december (vanaf december 2023 8,83%);

Reiskostenvergoeding

We vergoeden reiskosten voor woon-werk verkeer: Conform CAO bedraagt deze 8 cent per kilometer ongeacht de wijze van vervoer voor zowel de heen- als terugreis met een maximale vergoeding van 30 kilometer enkele reisafstand. De maximale reiskostenvergoeding komt dus neer op 4,80 per dag. Het maandbedrag wisselt, want dit is afhankelijk van het aantal werkdagen dat in die maand valt.

Tevens kan deze reiskostenvergoeding verschillen met de reiskostenvergoeding die je op grond van de fiscale wetgeving zou mogen ontvangen (=0,19 * daadwerkelijke gemaakte km woon-werkverkeer)). Hierdoor kan er een fiscaal onbenutte ruimte ontstaan. ORO stelt je in de gelegenheid om, aan het einde van elk jaar*, (een deel van) jouw bruto eindejaarsuitkering uit te ruilen tegen deze nog niet benutte fiscale ruimte.

Reis- en verblijfvergoedingen bij dienstreizen, die afwijken van je regulier woon-werk verkeer worden vergoedt à € 0,29 per kilometer op basis van declaraties;

Thuiswerken

Wanneer de werkzaamheden het toelaten, biedt ORO de mogelijkheid tot thuiswerken en stelt daartoe, indien gewenst, Arbo middelen ter beschikking; Tevens krijg je een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag.

Werkkostenregeling

ORO heeft een fiscale ruimte te benutten, waarbij medewerkers die onder de CAO gehandicaptenzorg vallen, financieel voordeel kunnen behalen. In grote lijnen komt het er op neer dat een bepaald bedrag (afhankelijk van het aantal deelnemers aan de werkkostenregeling), wordt uitgeruild van brutoloon naar nettoloon. Hierbij kun je denken aan uitruilmogelijkheden die bijdragen aan je vitaliteit zoals de aankoop van een (elektrische) fiets, een sport-abonnement, yoga, meditatie en mindfulness. Andere mogelijkheden zijn producten die je ondersteunen zoals een laptop of telefoon, of bij je veiligheid (winterbanden, slipcursus, enzovoorts).

Vergoeding opleidingskosten

Jaarlijks wordt er een opleidingsbudget vastgesteld voor de totale organisatie. ORO vindt (talent)ontwikkeling van haar medewerkers erg belangrijk en wil daarom graag meedenken in ontwikkelvragen van medewerkers en bijdragen in de kosten; Sowieso kent ORO de jaarlijkse gesprekkencyclus en kun je gebruik maken van het trainingsaanbod van de ORO-academie.

Overig

  • Indien je werk het nodig acht, zijn er mogelijkheden voor telefoon en laptop
  • ORO biedt medewerkers de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief bij Fitland een abonnement voor sporten en ontspannen af te sluiten.
  • Collectieve zorgverzekering van IZZ. Je profiteert van een hoge netto werkgeversbijdrage en een aantrekkelijke collectiviteitkorting. Deelname is niet verplicht.