Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Voor alle collega’s van ORO is de cao Gehandicaptenzorg van toepassing. Hierdoor heb je als medewerker bij ORO recht op een aantal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Salaris

Jouw functie is ingedeeld in één van de functiegroepen 5 t/m 80. De indeling in een functiegroep volgt uit de toepassing van het actuele systeem FWG Gehandicaptenzorg. De functiegroep heeft een minimum en maximum. Afhankelijk van jouw ervaring wordt het salaris vastgesteld. Elk jaar krijg je een periodieke verhoging. Ook vinden er periodiek indexeringen plaats conform de cao Gehandicaptenzorg.

Pensioen

Je bouwt pensioen op bij PFWZ, de pensioenverzekeraar voor de sector Zorg en Welzijn. Je betaalt hier maandelijks een bedrag voor, waarbij de werkgever flink meebetaalt. De verdeling is: 50% voor de werknemer en 50% voor de werkgever.

Verlofuren

Je hebt recht op 144 vakantie-uren per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband (36 uren per week). Daarnaast heb je recht op 57 uren balansverlof op fulltimebasis. Balansverlof biedt je de mogelijkheid om te werken aan je inzetbaarheid. Bijvoorbeeld om tijdig rust te nemen als je daar behoefte aan hebt, om een opleiding te volgen of om in te zetten wanneer jouw privé situatie hierom vraagt.

Uitkeringen en toeslagen

Je hebt recht op verschillende toeslagen zoals onregelmatigheidstoeslag (indien je in de avonden, weekenden en op feestdagen werkt) en een feestdagcompensatie als je onregelmatig werkt (naar rato contract).

Je ontvangt in mei een vakantietoeslag van 8% over het brutosalaris in het voorafgaande jaar, en in december een eindejaarsuitkering van 8,33% over het brutosalaris van het betreffende kalenderjaar.

Reiskostenvergoeding

We vergoeden reiskosten voor woon-werk verkeer: Conform CAO bedraagt deze €0,16 per kilometer ongeacht de wijze van vervoer voor zowel de heen- als terugreis met een maximale vergoeding van 30 kilometer enkele reisafstand. De maximale reiskostenvergoeding komt dus neer op €9,60 per dag. Het maandbedrag wisselt, want dit is afhankelijk van het aantal werkdagen dat in die maand valt.

Reiskosten bij dienstreizen worden vergoed á €0,29 per kilometer. Reiskostenvergoedingen kunnen verschillen met de reiskostenvergoeding die je op grond van de fiscale wetgeving zou mogen ontvangen (=€0,23 per daadwerkelijke gemaakte km). Hierdoor kan er een fiscaal onbenutte ruimte ontstaan. ORO stelt je in de gelegenheid om – aan het einde van elk jaar – (een deel van) jouw bruto eindejaarsuitkering uit te ruilen tegen deze nog niet benutte fiscale ruimte.

Thuiswerken

Wanneer de werkzaamheden het toelaten, biedt ORO de mogelijkheid tot thuiswerken en stelt daartoe, indien gewenst, Arbo middelen ter beschikking. Je krijgt je een thuiswerkvergoeding van €2,00 euro per dag.

Werkkostenregeling

ORO heeft een fiscale ruimte te benutten, waarbij medewerkers financieel voordeel kunnen behalen. In grote lijnen komt het er op neer dat een bepaald bedrag (afhankelijk van het aantal deelnemers aan de werkkostenregeling), wordt uitgeruild van brutoloon naar nettoloon. Hierbij kun je denken aan uitruilmogelijkheden die bijdragen aan je vitaliteit zoals de aankoop van een (elektrische) fiets, een sport-abonnement, yoga, meditatie en mindfulness. Andere mogelijkheden zijn producten die je ondersteunen zoals een laptop of telefoon, of bij je veiligheid (winterbanden, slipcursus, enzovoorts) of je gezondheid zoals een kussen of matras.

Vergoeding opleidingskosten

Jaarlijks wordt er een opleidingsbudget vastgesteld voor de totale organisatie. ORO vindt (talent)ontwikkeling van haar medewerkers erg belangrijk en wil daarom graag meedenken in ontwikkelvragen van medewerkers en bijdragen in de kosten.

Overig

  • Indien je werk het noodzakelijk maakt, zijn er mogelijkheden voor telefoon en laptop
  • Collectiviteitskorting op aanvullende zorgverzekeringen bij IC en IZZ.