'‘Er onvoorwaardelijk voor ze zijn’'

‘Er onvoorwaardelijk voor ze zijn’

Licht verstandelijk beperkt met een plusje. Omdat er meer is dan alleen die beperking. Gedragsproblematiek, psychiatrische problemen, verslaving, schulden, sociale problemen. Het leven van iemand met LVB+ is vaak behoorlijk ingewikkeld. Mandy Stevens is zorgcoördinator in een appartementencomplex waar jongeren met LVB+ wonen in groepen en studio’s. Het is een doelgroep waar één ding als een paal boven water staat: ‘Je moet er onvoorwaardelijk voor ze zijn’.

LVB+ omschrijven? “Dat is lastig”, zegt Mandy. “Het zijn gewoon hartstikke leuke mensen, dat op de eerste plaats. Iedereen is verschillend, iedereen heeft andere vragen, andere dingen waar hij of zij tegenaan loopt. Daarom heeft ook iedere bewoner zijn of haar eigen leerdoelen en wensen. Bijvoorbeeld op het gebied van contact leggen, gezondheid, wonen, werk of leefstijl; de variatie is enorm.”

Onbegrip

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking leven met een extra uitdaging. Wie rondloopt in het appartementencomplex raakt vaak makkelijk aan de praat met de bewoners. Ze lijken behoorlijk mondig. Vertellen makkelijk. Heel veel lijkt er op het eerste gezicht vaak niet aan de hand. Iemand met een lichte verstandelijke beperking ziet er uit als ieder ander. Omdat de beperking niet zichtbaar is, weten mensen vaak ook niet hoe ze hiermee om moeten gaan. Mandy: “Klopt. Dat is een grote valkuil. Het risico van overvraging en overschatting ligt meteen op de loer. Ze lijken dingen volledig te begrijpen, kunnen ook sociaal wenselijk gedrag vertonen, maar het échte begrip ontbreekt vaak. Ze hebben ook de neiging om zichzelf, vanuit hun enthousiasme, te overschatten.”

Mooie mensen

Kwetsbare jongeren met een lichte verstandelijke beperking hebben soms ook te maken met psychiatrische problematiek, vertonen gedragsstoornissen, verslavingsgedrag, hebben soms een zwerfverleden, loverboyproblematiek of schulden. Daardoor komen ze in contact met andere hulpverleners, zoals een psychiater of het maatschappelijk werk, maar ook met justitie. Ook hebben ze vaak moeite om waardevolle contacten te leggen en te onderhouden. Conflicten, meningsverschillen, agressief gedrag of juist heel erg teruggetrokken en introvert gedrag; het komt allemaal voor. De bewoners maken deel uit van de samenleving, maar die samenleving is vaak onvoorspelbaar. En juist die onvoorspelbaarheid zorgt voor problemen. “Maar dat maakt het werken met deze doelgroep juist uitdagend en interessant. Het zijn mooie mensen, maar wel met een rugzakje”, zegt Mandy.

Je staat ernaast

Als zorgcoördinator werkt ze de helft van haar fulltime baan in de directe begeleiding. De andere helft is bestemd voor de -extra- persoonlijke begeleiding van tien bewoners en de coaching van haar collega’s. “Die combinatie maakt het werk super leuk”, zegt ze. “De kern van het werken met deze doelgroep is dat je er voor ze bent. Altijd en onvoorwaardelijk. Je staat ernaast. Bij jou kunnen ze terecht. De relatie met de bewoners is de basis, waarbij de bewoners zoveel mogelijk zelf de regie hebben. Ik ben te gast in hun huis. Zij staan centraal. Moeilijk? Nee, dat is niet zo moeilijk. Je moet ervoor open staan, dat wel. Kijken naar de vraag achter bepaald gedrag. Niet oordelen. Het zijn echt hele mooie mensen om mee te werken.”

Bekijk de vacatures      Lees meer over LVB+

Collega's vertellen

"Het 'plusje' heeft ervoor gezorgd dat Jean Pierre hier nu staat"

Maartje

Bekijk het verhaal

"Ja, je moet stevig in je schoenen staan"

Mandy

Bekijk het verhaal

"Ik ben pedagoog, gitaarleraar en klusjesman tegelijk"

Hans

Bekijk het verhaal