“Een interessant snijvlak”

Djailey Habraken en Mariska Bogie verlieten enkele jaren geleden hun vertrouwde werkplek bij ORO om te gaan werken bij Kraanmeer. Daar is ORO, samen met GGZ Oost-Brabant, verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van een aantal daar wonende cliënten uit de LVB+ doelgroep.

Djailey werkte in verschillende huizen in Gemert toen ze de kans pakte om een keer elders bij ORO te gaan kijken. “Je kon op andere plaatsen een kijkje in de keuken nemen. Kraanmeer leek mij, vanwege de doelgroep heel interessant. Ik mocht een dagje meelopen en kreeg een goede indruk. Toen er een vacature kwam besloot ik te solliciteren.”

Voor Mariska kwam de stap naar Kraanmeer na ruim veertien jaar ambulant werken in de wijk Deurne. “Tijdens mijn studie Social Work is de interesse voor het snijvlak van verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek verder toegenomen. Voor mijn afstuderen heb ik onderzoek gedaan bij Kraanmeer. Omdat ook mijn kinderen inmiddels ouder zijn, vond ik het onregelmatig werken ook niet meer erg. Ik ben hier nu anderhalf jaar geleden gestart.”

Een bijzondere woonvoorziening

Kraanmeer is door de samenwerking met GGZ Oost-Brabant een bijzondere woonvoorziening. Medewerkers van ORO werken in het gezamenlijke team samen met medewerkers van GGZ Oost-Brabant. De behandeling van de bewoners vindt plaats op het terrein van Huize Padua. Een psychiater en een orthopedagoog maken deel uit van het team. “Bij ORO staat de verstandelijke beperking op de voorgrond, hier is de psychiatrische problematiek leidend”, vertelt Djailey. “Het signalerings- en begeleidingsplan staan hier centraal. De lijntjes met de behandelaren zijn erg kort. Een aantal keer per week is er overleg.”

Veel overleg met behandelaren

De doelgroep psychiatrische patiënten wordt, zo zeggen Djailey en Mariska, ten onrechte vaak gekoppeld aan termen als ‘zwaar, agressie en hoge werkdruk’. Mariska: “Agressie komt nauwelijks voor. Wat ik hier geleerd heb is dat ‘vroeg’ kijken en elke dag bezig zijn met de signalen die de bewoners afgeven, de-escalerend werkt. De sociaal-emotionele component en de psychiatrische stoornis staan centraal. Je leert kijken wanneer de spanning oploopt, waardoor je in een vroegtijdig stadium kunt interveniëren. Om dat te kunnen doen is het ook belangrijk dat er zoveel overleg is met bijvoorbeeld psychiater en orthopedagoog. Zij komen niet pas in beeld als er iets fout gaat, maar ze zijn vanaf de start betrokken bij de begeleiding.”

Blijven ontwikkelen

De tijd dat de twee ORO-medewerkers op Kraanmeer verbleven, hebben ze veel geleerd. “Scholing maakt onlosmakelijk deel uit van je werk”, zegt Mariska. “Dat gebeurt ook binnen werktijd. Je hebt klinische lessen, live scholing, online en er is ook een facultatief programma. Maar het meeste is verplicht. Daar wordt tijd voor vrijgemaakt. Het is hier heel belangrijk dat je je blijft ontwikkelen, dat je blijft leren. Waarover? Dat betreft een breed scala. Van ziektebeelden, gedrag tot psychofarmaca en kennis van alle mogelijkheden die er binnen de GGZ zijn.”

Loslaten zonder na te laten

Het team bij Kraanmeer bestaat dus uit medewerkers van GGZ Oost-Brabant en ORO. “Maar we functioneren gewoon als één team. Djailey: “De bewoners hebben allemaal een eigen appartement en wij begeleiden de hele dag. Kern is de begeleiding met de handen op de rug. We stimuleren de bewoners om zelf de regie te pakken, zelf keuzes te maken. Het feit dat ze hier op een prachtig terrein, met allerlei voorzieningen wonen helpt zeker mee. Hier kunnen ze zichzelf zijn en mogen ze zichzelf zijn. Onze taak? Praten, luisteren, grenzen aangeven en vooral kijken naar wat iemand nodig heeft. We zijn hier onderdeel van een bijzonder deskundig team waarin we ‘loslaten zonder na te laten’ als credo hebben. Het werk biedt ontzettend veel voldoening, ja. Zeker als je ziet dat bewoners steeds kleine stapjes vooruit zetten. De doelgroep is uitdagend, maar ook heel dankbaar om mee te werken.”

Rugzak verder gevuld

Inmiddels zijn Djailey en Mariska toe aan een nieuwe uitdaging. In de GGZ óf bij ORO? “Terug naar ORO is zeker een optie. Onze rugzak is nu zover gevuld dat we denken dat onze kennis en ervaring prima van pas kunnen komen. Wat we medewerkers adviseren die de stap naar deze doelgroep overwegen? Vraag eens of je een keer mag komen kijken of meelopen. Het opent echt nieuwe perspectieven. Ons heeft het in ieder geval veel gebracht.”

Lees meer over LVB+